• Flexible organic plugging material of intumescent fireproof sealant

    Гъвкав органичен запушващ материал от нагряващ огнеупорен уплътнител

    Огнената глина се нарича още органичен огнеупорен запушен материал, който може да бъде разделен на чанта и кутия. Материалът се използва главно за запушване на отворите на проводници и кабели, за да се предотврати разпространението на огъня на проводниците и кабелите от дупки в съседните помещения и да се намалят загубите от пожар. Той има функциите за предотвратяване на дим, пожар и предотвратяване на прах. Поради това запушителният материал се използва широко в електроцентрали, промишлени и минни предприятия, високи сгради, корабостроителна енергетика, поща и телекомуникации, подстанции, металургия и друго системно инженерство.